Bookmark and Share     Sitemap    
 

Det personlige kommunikationskursus

Lær at se dig selv som du er. Styrk dine evner for kommunikation og politisk tæft. Bliv bedre til refleksion og perspektivering.

Vha. øvelser, teori, videooptagelser og ikke mindst en meget personlig feedback hjælper vi dig med at få højere grad af selvforståelse og gøre dig opmærksom på dine styrker og svagheder. I dit arbejde og dit liv generelt.

Vi sammensætter kurset efter kursisternes kompetenceniveau, behov og mål. 14 dage inden kursusstart skal du derfor indsende dit CV samt et skema, hvor du har vurderet dine kommunikative evner og har udarbejdet personlige mål for kurset.

Da vi arbejder tæt sammen er max antal deltagere 4.

 

Kursets forløb

14 dage før kursusstart

Kursisten indsender CV og skema

1. og 2. kursusdag hos TV SYD

Vi gennemgår forskellige teorier afhængig af gruppens behov og mål. Begreber som kommunikationstrekant, sensemaking og formidling i forandringssituationer samt krisekommunikation kommer måske på programmet. Vi sætter dig under kameraets pres i TV SYDs studie og filmer dig i forskellige situationer.

3. kursusdag – sted og dato aftales

Senest en uge efter 1. og 2. kursusdag mødes vi med dig og giver dig en times personlig feedback understøttet af eksempler fra dine videooptagelser og andre øvelser. Til mødet får du også konkrete redskaber, som du kan arbejde videre med for at styrke dine kompetencer.

4. kursusdag – telefoninterview

En måned efter første kursusdag ringer vi til dig og følger op på dine ny vundne erfaringer og oplevelser. Hvad kan du evt. gøre anderledes for at nå de mål, du satte dig ved kursets start?

Download produktblad her

Krüger Kommunikation | CVR: 25152166 | Ved Fyret 23, 5500 Middelfart  | Tlf.: +45 2163 2863 | k.k@live.dk