Bookmark and Share     Sitemap    
 

Styr kriserne før de styrer dig

Historier bliver kun til kriser, hvis der ikke ageres i tide. En dårlig historie kan endda forvandles til at blive en god historie, hvis blot det gøres rigtigt.

Vi anbefaler altid vores kunder at benytte sig af krisehåndtering, så man kan handle proaktivt og styre historierne i stedet for at lade sig styre af dem.

Du får 

- overvågning af potentielle kriseemner i virksomheden og branchen generelt

- krisestrategi bl.a. ved at definere kommunikationskæder og ansvarsfordeling

- træning af medarbejdere i kommunikation, så de står stærkt overfor presse og andre in- og eksterne interessenter. Se vores kurser her

 

Krüger Kommunikation | CVR: 25152166 | Ved Fyret 23, 5500 Middelfart  | Tlf.: +45 2163 2863 | k.k@live.dk